کرم ضدلک سی سی و بی بی

کرم ضد لک CC یا BB؟ کدامیک را تهیه کنم؟

به نظر می رسد همه این روزها در مورد کرم های ضدلک BB و کرم های CC صحبت می کنند – اما آنها در واقع چه هستند و چگونه با یکدیگر و همچنین برای آرایش صورت های مختلف با دیگر متفاوت هستند؟

ادامه مطالعه