آیا باید هر روز از ضدآفتاب استفاده کنیم؟

کرم ضدآفتاب یک عادت مراقبت بهداشتی مهم پیشگیرانه است که باید در تمام سال از جمله ماه‌های زمستان حفظ شود.
تأثیر آسیب نور خورشید بسیار جدی است. و می‌تواند باعث چین‌و‌چروک، ایجاد و عمیق‌تر کردن خطوطِ پوست، نازک‌شدن پوست و سرطان شود.
۸۰درصد از پرتوهای خورشید می‌توانند از میانِ ابرها عبور کنند. بنابراین اگر فکر می‌کنید در یک روز ابری می‌‌توانید بیخیال ضدآفتاب‌تان شوید، اشتباه بزرگی می‌کنید.

ادامه مطالعه