گوگ شو » چشم » سایه چشم

نمایش 1–20 از 44 نتیجه

پالت سایه هشت‌رنگ اوریفلیم سری OnColour

481,000 تومان
در پالت سایه هشت‌رنگ آن‌‌کالر ‌رنگ‌های جذابِ مات و نیمه‌براق، با طیف رنگی بی‌نظیر، کنار هم قرار گرفته‌اند تا شما را با تجربه‌ی جدید و ماندگاری آشنا کنند. رنگدانه‌های غنی این پالت پوششی مخملی، یک‌پارچه و یک‌دست ایجاد می‌کند. و ظاهری جذاب و درعین حال طبیعی به چشم‌ها می‌دهد.

پالت هشت رنگ ابرو و سایه آن‌کالر OnColour All Eyes Palette

543,000 تومان
پالت آن‌کالر تمام نیازهای شما را برای داشتن یک آرایش چشم زیبا و گیرا برطرف می‌کند. از مهم‌ترین ویژگی‌های پالت هشت‌رنگِ آن‌کالر آن است که هم برای سایه‌ی ابرو و هم سایه‌ی چشم کاربرد دارد.

پالت هشت رنگ ابرو و سایه آن‌کالر OnColour All Eyes Palette

543,000 تومان
پالت آن‌کالر تمام نیازهای شما را برای داشتن یک آرایش چشم زیبا و گیرا برطرف می‌کند. از مهم‌ترین ویژگی‌های پالت هشت‌رنگِ آن‌کالر آن است که هم برای سایه‌ی ابرو و هم سایه‌ی چشم کاربرد دارد.

سایه چشم تکی دِوان رنگ Base Nude Matte

94,500 تومان
 The ONE Make-Up Pro Wet & Dry Eye Shadow
سایه چشم تکی دِوان رنگ Base Nude Matte
_ در دو نوع مات و براق
_با تنوع رنگ زیبادارای رنگدانه های قوی (غلظت رنگدانه سایه ها تا 94% از سوی مصرف کنندگان تایید شده است).
 _این سایه ها را می توانید با پد مرطوب یا خشک استفاده کنید.
_بدون ریزش و جمع شدگی
_ماندگاری بالا تا 15 ساعت
این سایه چشم را در رنگهای متنوع زیر میتوانید انتخاب و سفارش دهید.

سایه چشم تکی دِوان رنگ Breezy Blue

94,500 تومان
 The ONE Make-Up Pro Wet & Dry Eye Shadow
سایه چشم تکی دِوان رنگ Breezy Blue
_ در دو نوع مات و براق
_با تنوع رنگ زیبادارای رنگدانه های قوی (غلظت رنگدانه سایه ها تا 94% از سوی مصرف کنندگان تایید شده است).
 _این سایه ها را می توانید با پد مرطوب یا خشک استفاده کنید.
_بدون ریزش و جمع شدگی
_ماندگاری بالا تا 15 ساعت
این سایه چشم را در رنگهای متنوع زیر میتوانید انتخاب و سفارش دهید.

سایه چشم تکی دِوان رنگ Carbon Black Matte

94,500 تومان
 The ONE Make-Up Pro Wet & Dry Eye Shadow
_ در دو نوع مات و براق
_با تنوع رنگ زیبادارای رنگدانه های قوی (غلظت رنگدانه سایه ها تا 94% از سوی مصرف کنندگان تایید شده است).
 _این سایه ها را می توانید با پد مرطوب یا خشک استفاده کنید.
_بدون ریزش و جمع شدگی
_ماندگاری بالا تا 15 ساعت
این سایه چشم را در رنگهای متنوع زیر میتوانید انتخاب و سفارش دهید.

سایه چشم تکی دِوان رنگ Cool Lilac Shimmer

1,000 تومان
 The ONE Make-Up Pro Wet & Dry Eye Shadow
_ در دو نوع مات و براق
_با تنوع رنگ زیبادارای رنگدانه های قوی (غلظت رنگدانه سایه ها تا 94% از سوی مصرف کنندگان تایید شده است).
 _این سایه ها را می توانید با پد مرطوب یا خشک استفاده کنید.
_بدون ریزش و جمع شدگی
_ماندگاری بالا تا 15 ساعت
این سایه چشم را در رنگهای متنوع زیر میتوانید انتخاب و سفارش دهید.

سایه چشم تکی دِوان رنگ Crisp Silver Shimmer

94,500 تومان
 The ONE Make-Up Pro Wet & Dry Eye Shadow
_ در دو نوع مات و براق
_با تنوع رنگ زیبادارای رنگدانه های قوی (غلظت رنگدانه سایه ها تا 94% از سوی مصرف کنندگان تایید شده است).
 _این سایه ها را می توانید با پد مرطوب یا خشک استفاده کنید.
_بدون ریزش و جمع شدگی
_ماندگاری بالا تا 15 ساعت
این سایه چشم را در رنگهای متنوع زیر میتوانید انتخاب و سفارش دهید.

سایه چشم تکی دِوان رنگ Denim Blue Matte

1,000 تومان
 The ONE Make-Up Pro Wet & Dry Eye Shadow
سایه چشم تکی دِوان رنگ Denim Blue Matte
_ در دو نوع مات و براق
_با تنوع رنگ زیبادارای رنگدانه های قوی (غلظت رنگدانه سایه ها تا 94% از سوی مصرف کنندگان تایید شده است).
 _این سایه ها را می توانید با پد مرطوب یا خشک استفاده کنید.
_بدون ریزش و جمع شدگی
_ماندگاری بالا تا 15 ساعت
این سایه چشم را در رنگهای متنوع زیر میتوانید انتخاب و سفارش دهید.

سایه چشم تکی دِوان رنگ Dim Burgundy Matte

94,000 تومان
 The ONE Make-Up Pro Wet & Dry Eye Shadow
_ در دو نوع مات و براق
_با تنوع رنگ زیبادارای رنگدانه های قوی (غلظت رنگدانه سایه ها تا 94% از سوی مصرف کنندگان تایید شده است).
 _این سایه ها را می توانید با پد مرطوب یا خشک استفاده کنید.
_بدون ریزش و جمع شدگی
_ماندگاری بالا تا 15 ساعت
این سایه چشم را در رنگهای متنوع زیر میتوانید انتخاب و سفارش دهید.

سایه چشم تکی دِوان رنگ Dusky Rose Shimmer

94,500 تومان
 The ONE Make-Up Pro Wet & Dry Eye Shadow
سایه چشم تکی دِوان رنگ Dusky Rose Shimmer
_ در دو نوع مات و براق
_با تنوع رنگ زیبادارای رنگدانه های قوی (غلظت رنگدانه سایه ها تا 94% از سوی مصرف کنندگان تایید شده است).
 _این سایه ها را می توانید با پد مرطوب یا خشک استفاده کنید.
_بدون ریزش و جمع شدگی
_ماندگاری بالا تا 15 ساعت
این سایه چشم را در رنگهای متنوع زیر میتوانید انتخاب و سفارش دهید.

سایه چشم تکی دِوان رنگ Electric Rose Shimmer

94,000 تومان
 The ONE Make-Up Pro Wet & Dry Eye Shadow
_ در دو نوع مات و براق
_با تنوع رنگ زیبادارای رنگدانه های قوی (غلظت رنگدانه سایه ها تا 94% از سوی مصرف کنندگان تایید شده است).
 _این سایه ها را می توانید با پد مرطوب یا خشک استفاده کنید.
_بدون ریزش و جمع شدگی
_ماندگاری بالا تا 15 ساعت
این سایه چشم را در رنگهای متنوع زیر میتوانید انتخاب و سفارش دهید.

سایه چشم تکی دِوان رنگ Fizzy Orange Shimmer

94,000 تومان
 The ONE Make-Up Pro Wet & Dry Eye Shadow
سایه چشم تکی دِوان رنگ Fizzy Orange Shimmer
_ در دو نوع مات و براق
_با تنوع رنگ زیبادارای رنگدانه های قوی (غلظت رنگدانه سایه ها تا 94% از سوی مصرف کنندگان تایید شده است).
 _این سایه ها را می توانید با پد مرطوب یا خشک استفاده کنید.
_بدون ریزش و جمع شدگی
_ماندگاری بالا تا 15 ساعت
این سایه چشم را در رنگهای متنوع زیر میتوانید انتخاب و سفارش دهید.

سایه چشم تکی دِوان رنگ Fudge Brown Matte

94,000 تومان
 The ONE Make-Up Pro Wet & Dry Eye Shadow
_ در دو نوع مات و براق
_با تنوع رنگ زیبادارای رنگدانه های قوی (غلظت رنگدانه سایه ها تا 94% از سوی مصرف کنندگان تایید شده است).
 _این سایه ها را می توانید با پد مرطوب یا خشک استفاده کنید.
_بدون ریزش و جمع شدگی
_ماندگاری بالا تا 15 ساعت
این سایه چشم را در رنگهای متنوع زیر میتوانید انتخاب و سفارش دهید.

سایه چشم تکی دِوان رنگ Golden Khaki

94,500 تومان
 The ONE Make-Up Pro Wet & Dry Eye Shadow
سایه چشم تکی دِوان رنگ Golden Khaki
_ در دو نوع مات و براق
_با تنوع رنگ زیبادارای رنگدانه های قوی (غلظت رنگدانه سایه ها تا 94% از سوی مصرف کنندگان تایید شده است).
 _این سایه ها را می توانید با پد مرطوب یا خشک استفاده کنید.
_بدون ریزش و جمع شدگی
_ماندگاری بالا تا 15 ساعت
این سایه چشم را در رنگهای متنوع زیر میتوانید انتخاب و سفارش دهید.

سایه چشم تکی دِوان رنگ Honey Blush Shimmer

1,000 تومان
 The ONE Make-Up Pro Wet & Dry Eye Shadow
سایه چشم تکی دِوان رنگ Honey Blush Shimmer
_ در دو نوع مات و براق
_با تنوع رنگ زیبادارای رنگدانه های قوی (غلظت رنگدانه سایه ها تا 94% از سوی مصرف کنندگان تایید شده است).
 _این سایه ها را می توانید با پد مرطوب یا خشک استفاده کنید.
_بدون ریزش و جمع شدگی
_ماندگاری بالا تا 15 ساعت
این سایه چشم را در رنگهای متنوع زیر میتوانید انتخاب و سفارش دهید.

سایه چشم تکی دِوان رنگ Pewter Grey

94,500 تومان
 The ONE Make-Up Pro Wet & Dry Eye Shadow
سایه چشم تکی دِوان رنگ Pewter Grey
_ در دو نوع مات و براق
_با تنوع رنگ زیبادارای رنگدانه های قوی (غلظت رنگدانه سایه ها تا 94% از سوی مصرف کنندگان تایید شده است).
 _این سایه ها را می توانید با پد مرطوب یا خشک استفاده کنید.
_بدون ریزش و جمع شدگی
_ماندگاری بالا تا 15 ساعت
این سایه چشم را در رنگهای متنوع زیر میتوانید انتخاب و سفارش دهید.

سایه چشم تکی دِوان رنگ Pure White Shimmer

1,000 تومان
 The ONE Make-Up Pro Wet & Dry Eye Shadow
سایه چشم تکی دِوان رنگ Pure White Shimmer
_ در دو نوع مات و براق
_با تنوع رنگ زیبادارای رنگدانه های قوی (غلظت رنگدانه سایه ها تا 94% از سوی مصرف کنندگان تایید شده است).
 _این سایه ها را می توانید با پد مرطوب یا خشک استفاده کنید.
_بدون ریزش و جمع شدگی
_ماندگاری بالا تا 15 ساعت
این سایه چشم را در رنگهای متنوع زیر میتوانید انتخاب و سفارش دهید.

سایه چشم تکی دِوان رنگ Radiant Bronze Shimmer

94,000 تومان
 The ONE Make-Up Pro Wet & Dry Eye Shadow
_ در دو نوع مات و براق
_با تنوع رنگ زیبادارای رنگدانه های قوی (غلظت رنگدانه سایه ها تا 94% از سوی مصرف کنندگان تایید شده است).
 _این سایه ها را می توانید با پد مرطوب یا خشک استفاده کنید.
_بدون ریزش و جمع شدگی
_ماندگاری بالا تا 15 ساعت
این سایه چشم را در رنگهای متنوع زیر میتوانید انتخاب و سفارش دهید.

سایه چشم تکی دِوان رنگ Raw Copper Shimmer

94,500 تومان
 The ONE Make-Up Pro Wet & Dry Eye Shadow
سایه چشم تکی دِوان رنگ Raw Copper Shimmer
_ در دو نوع مات و براق
_با تنوع رنگ زیبادارای رنگدانه های قوی (غلظت رنگدانه سایه ها تا 94% از سوی مصرف کنندگان تایید شده است).
 _این سایه ها را می توانید با پد مرطوب یا خشک استفاده کنید.
_بدون ریزش و جمع شدگی
_ماندگاری بالا تا 15 ساعت
این سایه چشم را در رنگهای متنوع زیر میتوانید انتخاب و سفارش دهید.