گوگ شو » لب » مداد لب

مشاهده همه 5 نتیجه

مداد دو طرفه خط چشم و خط لب آنکالر رنگ Apricot Coral & Purple

107,500 تومان

ONCOLOR Double Sided Lip and Eye Liner

مداد دوطرفه خط چشم وخط لب آنکالر رنگ Apricot Coral & Purple

راه سریع برای داشتن آرایش چشمگیر: خط چشم و لب OnColour دو طرفه!
می توانید از یک طرف این مدادها با رنگ های روشن و رنگ مات برای لب و دیگری از چشم استفاده کنید.
رنگ‌های زنده و مات _ماندگاری عالی بدون ریزش و بدون حساسیت.

مداد دوطرفه خط چشم وخط لب آنکالر رنگ Berry & Grey

107,500 تومان

ONCOLOR Double Sided Lip and Eye Liner

مداد دوطرفه خط چشم وخط لب آنکالر رنگ Berry & Grey

راه سریع برای داشتن آرایش چشمگیر: خط چشم و لب OnColour دو طرفه!
می توانید از یک طرف این مدادها با رنگ های روشن و رنگ مات برای لب و دیگری از چشم استفاده کنید.
رنگ‌های زنده و مات _ماندگاری عالی بدون ریزش و بدون حساسیت.

مداد دوطرفه خط چشم وخط لب آنکالر رنگ Nude & Chocolate

107,500 تومان

ONCOLOR Double Sided Lip and Eye Liner

مداد دوطرفه خط چشم وخط لب آنکالر رنگ Nude & Chocolate

راه سریع برای داشتن آرایش چشمگیر: خط چشم و لب OnColour دو طرفه!
می توانید از یک طرف این مدادها با رنگ های روشن و رنگ مات برای لب و دیگری از چشم استفاده کنید.
رنگ‌های زنده و مات _ماندگاری عالی بدون ریزش و بدون حساسیت.

مداد دوطرفه خط چشم وخط لب آنکالر رنگ Pink & Deep Blue

107,500 تومان

ONCOLOR Double Sided Lip and Eye Liner

مداد دوطرفه خط چشم وخط لب آنکالر رنگ Pink & Deep Blue

راه سریع برای داشتن آرایش چشمگیر: خط چشم و لب OnColour دو طرفه!
می توانید از یک طرف این مدادها با رنگ های روشن و رنگ مات برای لب و دیگری از چشم استفاده کنید.
رنگ‌های زنده و مات _ماندگاری عالی بدون ریزش و بدون حساسیت.

مداد دوطرفه خط چشم وخط لب آنکالر رنگ Red & Jet Black

107,500 تومان

ONCOLOR Double Sided Lip and Eye Liner

مداد دوطرفه خط چشم وخط لب آنکالر رنگ Red & Jet Black

راه سریع برای داشتن آرایش چشمگیر: خط چشم و لب OnColour دو طرفه!
می توانید از یک طرف این مدادها با رنگ های روشن و رنگ مات برای لب و دیگری از چشم استفاده کنید.
رنگ‌های زنده و مات _ماندگاری عالی بدون ریزش و بدون حساسیت.