شما با سری Silk Beauty پوستی نرم و لطیف ابریشمی خواهید داشت که حاوی پروتئین های ابریشمی است که از پوست شما مراقبت می کند ، به شما کمک می کند تا براق به نظر برسد و احساس نرمی و روغن گل مغربی را تغذیه و صاف می کند.