سریالی که آکنه ، جوش های سرسیاه و لکه ها را هدف قرار می دهد. تمام محصولات این مجموعه برای پوست جوان مستعد آکنه تولید شده است. با اسید سالیسیلیک ، پوست را از سلولهای مرده پاک می کند و سبوم را کاهش می دهد.