هنگام ایجاد سری محصولات جدید ، دانشمندان اوریف لیم موثرترین گیاهان طبیعی سوئدی را انتخاب كردند و محصولات را با مخلوط طبیعی گیاهان منحصر به سوئد فرموله كردند تا راه حلهای متناسب با نیازهای مختلف پوست ارائه دهند. حتما با Optimals جدید آشنا شوید!

گوگ شو » فروشگاه » Optimals

نمایش دادن همه 3 نتیجه