هنگام ایجاد سری محصولات جدید ، دانشمندان اوریف لیم موثرترین گیاهان طبیعی سوئدی را انتخاب كردند و محصولات را با مخلوط طبیعی گیاهان منحصر به سوئد فرموله كردند تا راه حلهای متناسب با نیازهای مختلف پوست ارائه دهند. حتما با Optimals جدید آشنا شوید!

نمایش 1–12 از 30 نتیجه