HairX یعنی؛ حرفه ای بودن یعنی علم و عملکرد! از سال 2009 ، HairX با تخصص خود در مراقبت از مو به طور مداوم فرمول های خود را بهبود می بخشد. از طرف دیگر ، سری جدید HairX با استفاده از مجموعه گیاهی تغذیه ای به ترمیم و تغذیه مو از داخل به خارج کمک می کند.