یخچال طبیعی با الهام از هیجان انگیزترین لحظات طبیعت طراحی شده است. بنابراین عطر مردانی است که به دنبال ماجراجویی می گردند و می خواهند طبیعت را کشف کنند.