amber elixirسنگ کهربا قرمز با زیبایی های خیره کننده ای که از اعماق دریای بالتیک بیرون می آید با گرفتن یک هماهنگی باشکوه با نت های سوسن قرمز به یک جادوی مقاومت ناپذیر بر روی پوست شما تبدیل می شود. این عطر عجیب و غریب پر رمز و راز کلمات اغوا کننده ای را در گوش شما نجوا می کند …